versión en castellano

Amb la intenció d’adequar-nos a totes les famílies, a CARQUINYOLIS hem preparat una carta de serveis completament adaptable. El nostre ampli horari i la flexibilitat de les diferents quotes mensuals ens permeten ajustar-nos a la realitat de cada llar i atendre als nens/es durant aquelles hores de major necessitat.


descobreix més a fons cada tarifa

JORNADA COMPLETA

9 hores de dilluns a divendres   460€/mes

Si el que necessiteu és assegurar l’atenció dels més petits durant l’anomenat “horari comercial” aquesta és la millor opció. Amb la mensualitat de Jornada Completa, els nens poden acudir al centre dins la franja assenyalada sense cap límit. Així, els pares/mares atenen les seves obligacions sense preocupació mentre els nens gaudeixen a CARQUINYOLIS de les activitats programades per a cada moment i el dia els passa volant entre jocs i tasques amb els seus companys.

 

MITJA JORNADA

5 hores de dilluns a divendres   275€/mes

En canvi, si busqueu cobrir les seves necessitats en un interval més petit, la mensualitat de Mitja Jornada és la més adequada. Ja sigui pels matins o per les tardes els nens passaran unes hores molt divertides a CARQUINYOLIS i estaran vigilats en tot moment.

 

JORNADA MINI

3 hores de dilluns a divendres   195€/mes

Hem pensat que potser una Jornada Mini sigui el més ideal per les famílies que només necessiten ajuda durant unes hores.

 

DISSABTES

De 9 a 13:30 hores   120€/mes

A CARQUINYOLIS sabem que els dissabtes també poden ser complicats. Si necessiteu temps per les compres, per avançar feina acumulada, fer encàrrecs pendents, sortir a fer esport o fer feines de casa, nosaltres ens encarreguem dels més petits! Hem preparat una completa agenda d’activitats per a nens tots els dissabtes pel matí. Gaudiran del seu temps de cap de setmana i vosaltres també!

 

HORES ESPORÀDIQUES

1 hora tots els dies   65€/mes

2 horestots els dies   130€/mes

1 hora de forma esporàdica per a nens sense mensualitat val 5€ de dilluns a divendres i 8€ els dissabtes

 

PRECIOS

Con la intención de adaptarnos a todas las familias, en CARQUINYOLIS hemos preparado una carta de servicios completamente moldeable. Nuestro amplio horario y la flexibilidad de las diferentes cuotas mensuales nos permiten ajustarnos a la realidad de cada hogar y atender a los niños/as en esas horas de mayor necesidad.


descubre más a fondo cada tarifa

JORNADA COMPLETA

9 horas de lunes a viernes   460€/mes

Si lo que necesitas es asegurar la atención de los más pequeños en el llamado “horario comercial” esta es la mejor opción. Con la mensualidad de Jornada Completa los niños pueden acudir al centro en la franja horaria señalada sin ninguna limitación. Así, los papás/mamás atienden sus obligaciones sin preocupación mientras los niños disfrutan en CARQUINYOLIS de las actividades programadas para cada momento y el día pasa volando entre juegos y tareas con sus compañeros.

 

MEDIA JORNADA

5 horas de lunes a viernes   275€/mes

En cambio, si buscas cubrir sus necesidades en un intervalo más pequeño, la mensualidad de Media Jornada es la más adecuada. Ya sea por las mañanas o por las tardes los niños pasan unas horas muy divertidas en CARQUINYOLIS y están vigilados en todo momento.

 

JORNADA MINI

3 horas de lunes a viernes   195€/mes

Hemos pensado que quizá una Jornada Mini sea lo ideal para aquellas familias que solo necesitan ayuda durante unas horas.

 

SÁBADOS

De 9 a 13:30 horas   120€/mes

En CARQUINYOLIS sabemos que también los sábados pueden ser complicados. Si necesitas tiempo para las compras, para adelantar trabajo acumulado, recados pendientes o alguna tarea en casa, nosotras nos encargamos de los más pequeños! Hemos preparado una completa agenda de actividades para los niños todos los sábados por la mañana. Disfrutarán de su tiempo el fin de semana y tú también!

 

HORAS ESPORÁDICAS

1 hora todos los días   65€/mes

2 horas todos los días   130€/mes

1 hora de forma esporádica para niños sin mensualidad cuesta 5€ de lunes a viernes y 8€ los sábados